Často kladené dotazy ke katalytickým lampám

Co je katalytická lampa?

Katalytické lampy pocházejí z roku 1898, kdy francouzský lékárník vytvořil katalytický spalovací systém k dezinfikaci vzduchu v nemocnicích. Původní modely byly vyrobeny ze skla nebo z křišťálu a fungovaly na stejné bázi jako dnes - rozptylu katalytickým spalováním.

Katalytický hořák chytá a ničí molekuly, které šíří zápach. Prolínání vzduchu a konvekční tah zajistí, že je zápach odstraněn stejně jako vzdušné mikroorganismy. Katalytické lampy vzduch před navoněním ještě vyčistí.

Ve dvacátých letech minulého století přišli designéři s nápadem vytvořit lampy s estetickou hodnotou, které by mohly být nabízeny i samotným zákazníkům. Tak se katalytické lampy, které byly předtím používány k čištění vzduchu pouze v různých institucích, dostaly i do domácností.

Čističe vzduchu a podobné spreje většinou zápach maskují. Katalytické lampy naopak vzduch aktivně čistí a až poté uvolňují vůni do širokého prostoru. Běžné pachy v domácnosti způsobené vařením, domácími zvířaty, tabákem nebo cvičením můžou být pomocí katalytickýé lampy Ashleigh & Burwood bezpečně a efektivně odstraněny.

Ashleigh & Burwood jsou přední značkou v tomto odvětví a nabízí nejlepší ceny a nejlepší výběr katalytických lamp a vůní.

Fungují katalytické lampy společnosti Ashleigh & Burwood opravdu proti vzdušným mikroorganismům?

Ano, katalytické lampy společnosti Ashleigh & Burwood opravdu pomáhají vyčistit vzduch. Nezávislé testy našich lamp vykazují následující výsledky týkající se ničení vzdušných mikroorganismů:

 • Roztoči - 99% úmrtnost
 • Bakterie Escherichia coli (E. coli) - 99% úmrtnost
 • Pět typů plísňových spor
  • Aspergillus niger - 61.5 % úmrtnost
  • Eurotium amsterdami - 79.6% úmrtnost
  • Stachybotrys chartarum - 99.9% úmrtnost
  • Penicillium crustosum - 99.9% úmrtnost
  • Chaetomium globosum - 99.9% úmrtnost

Jaké má lampa součásti a jak se jim říká?

lampa-popis.jpg

 • Koruna (Crown) zakrývá horký kámen a zabraňuje náhodnému bolestivému doteku. Je k dispozici v různých designech.
 • Zhášecí čepička (Snuffer-cap) zakrývá katalytický kámen. Tím zabraňuje unikání paliva, když se lampa nepoužívá. Čepička se také používá ke zhasnutí plamene, když uvádíme lampu do chodu, a k přikrytí horkého kamene (k „vypnutí" lampy).
 • Třmínek (Retainer) je malá kovová sponka, která drží kámen, objímku a knot pohromadě. Tento třmínek byste nikdy neměli vyndavat.
 • Kámen (Stone) je speciální porézní keramický materiál obalený v platině a jiných drahých kovech. Prostřednictvím kamene lampa dělá svoji práci.
 • Objímka (Collar) podpírá kámen a drží knot na svém místě.
 • Knot (Wick) táhne palivo a vůni z těla lampy do kamene.
 • Souprava (Assembly) je název pro skupinu tvořenou knotem, objímkou, kamenem a třmínkem.
 • Krk (Neck) je kovová svorka připojená k tělu lampy, která drží soupravu knotu.
 • Tělo (Body) je hlavní část lampy, která obsahuje palivo.

Kde mohu lampu používat?

Lampu můžete používat kdekoli u Vás doma; jen by měla stát na stabilním a rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a z dosahu dětí a domácích mazlíčků.

Mohu používat lampu, když jsou v okolí děti nebo domácí mazlíčci?

Ano, ale musíte se řídit bezpečnostními instrukcemi a držet lampu z jejich dosahu, aby se jí nemohli dotknout nebo ji převrátit. Vždy používejte lampu na rovném a stabilním povrchu. Pamatujte, že kámen je horký. Proto se vždy ujistěte, že je koruna na svém místě, aby nedošlo ke kontaktu s horkým kamenem.

Jak dlouho mi lampa vydrží?

Lampa vydrží navždy, pokud její tělo nebo krk nebudou poškozeny. Otázkou je spíš „jak dlouho vydrží kámen?" Za předpokladu, že je používán pouze ve spojení s palivem Ashleigh & Burwood a je používán správně, by každá souprava měla vydržet přes 300 použití nebo přes 700 hodin. Stále testujeme kameny, které byly použity už více než 300krát a fungují na optimální úrovni. Budeme aktualizovat tento dokument ihned poté, co některý z kamenů konečně přestane fungovat!

Můj kámen je naprasklý, mohu ho stále používat?

Pokud byl Váš kámen náhodou poškozen, Vaše lampa nebude efektivně fungovat. Před dalším použitím lampy si sežeňte novou soupravu knotu a kamene.

Kde mohu dostat nové knoty?

Velkou nebo malou soupravu knotu a kamene si můžete objednat v obchodě, kde jste lampu Ashleigh & Burwood koupili, nebo online na stránkách www.m-life.cz.

Jak vyndat knot?

Nikdy nevytahujte knot z kamene! Vždy podržte objímku a vyndejte celou soupravu knotu i kamene najednou. Pokaždé se ujistěte, že je kámen úplně vychladlý, než se ho dotknete.

K čemu je zhášecí čepička?

Zhášecí čepička je jedna z nejdůležitějších částí lampy. Jak už napovídá jméno, používá se k přikrytí kamene a tedy i k vypnutí lampy. Čepička by měla zůstávat na lampě, když se lampa zrovna nepoužívá. Pokud není kámen přikrytý, když lampa není zapnutá, palivo se bude dále vypařovat do kamene, kde zanechá silně koncentrovanou vůni. To je potom nejčastější příčinou toho, že kámen přestane fungovat - to protože mikropóry v kameni se zablokují koncentrovanou vůní. Vždy zcela zakryjte kámen zhášecí čepičkou, když lampu zrovna nepoužíváte. Pokud kámen z popsaného důvodu přestane fungovat, postupujte podle instrukcí níže (Jak vyčistit kámen?).

Jak velký by měl být plamen, když lampu uvádím do chodu?

Když lampu používáte poprvé, předpokládejte plamen o velikosti 7,5 - 10 cm. Později, když používáte příslušný kámen poněkolikáté, bude počáteční plamen menší. Vždy ale bude dosahovat výšky alespoň 5 - 7,5 cm, aby se kámen správně nahřál.

Můj kámen je světle šedý a nejde zapálit, co je za problém?

Do kamenu nevzlíná palivo. Zkontrolujte, zda palivo v lampě je - to je důležité především u neprůhledných lamp. Také zkontrolujte, zda je knot v lampě celý a zda se jeho konec v palivu smáčí. Po této kontrole dejte na 30 minut na kámen zhášecí čepičku a potom lampu zkuste znovu rozsvítit.

Můj kámen je tmavě šedý/černý a zapálí se, ale plamen je malý, takže když ho sfouknu, lampa nefunguje. Co mám dělat?

Palivo špatně vzlíná do kamene. Zkontrolujte, zda palivo v lampě je - to je důležité především u neprůhledných lamp. Také zkontrolujte, zda je knot v lampě celý a zda se jeho konec v palivu smáčí. Po této kontrole dejte na 30 minut na kámen zhášecí čepičku a potom lampu zkuste znovu rozsvítit. Pokud lampa nefunguje ani poté, je pravděpodobné, že je póry Vašeho kamene jsou zablokované. Postupujte tedy podle instrukcí níže (Jak vyčistit kámen?).

Kámen je tmavě šedý/černý, ale nejde zapálit. Proč?

Kámen je nejspíš ucpaný koncentrátem vůně. Mohlo se tak stát, pokud nebyla na nepoužívanou lampu nasazena zhášecí čepička; vůně se v kameni zkoncentrovala a tím pádem je těžké ho teď zapálit. Postupujte podle instrukcí níže (Jak vyčistit kámen?).

V lampě se rozhoří velký plamen, ale lampa nefunguje, když je plamen uhašen. Co je za problém?

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že byl plamen uhašen předtím, než kámen dosáhnul správné teploty, při které může fungovat. Dejte na 30 minut na kámen zhášecí čepičku, aby vychladnul. Zapalte lampu znovu a nechte plamen hořet po celé 2 minuty než ho uhasíte. Pokud nefunguje ani potom, je pravděpodobné, že Vás kámen je ucpaný. Postupujte podle instrukcí níže (Jak vyčistit kámen?).

Někdy když lampu používám, vychází z ní nezřetelný bílý „kouř". Co je to?

V palivu je trochu vody. Někdy je možné vidět vodní páru, jak se uvolňuje z kamene. Především když je průvan nebo fouká vítr.

Mohu lampu naplnit i jiným typem vonné esence, například kapalinou z difuséru nebo lampovým a esenciálním olejem?

Bohužel ne. Naše lampy mohou efektivně fungovat jen s vonnými esencemi Ashleigh & Burwood, které jsou vytvářeny výhradně za tímto účelem. Používání jiných esencí a kapalin může být nebezpečné a poškodit kámen. Také tím ztrácíte nárok na záruku.

Mohu míchat lampová paliva Ashleigh & Burwood?

Nedoporučujeme to. Palivo je speciálně vytvářeno, aby efektivně fungovalo ve Vaší lampě. Tím, že smísíte několik esencí, můžete přivodit nechtěnou chemickou reakci. Ta pak může způsobit nepříjemný zápach, formování neočekávaných usazenin nebo poškození katalytického kamene.

Neustále vytváříme nové vůně; proto pravidelně sledujte sortiment Ashleigh & Burwood, zda nepřibyla nějaká nová vůně, u které jsme právě dokončili její důkladné testování.

Kolik paliva mám do své lampy nalít?

Nenaplňujte lampu do více než 2/3 jejího objemu, aby nedošlo k rozlití paliva. Pokud lampu přelijete, opatrně nalijte přebytek zpátky do lahve, otřete lampu navlhčenou látkou, nasaďte zpět soupravu knotu a kamene, přikryjte zhášecí čepičkou a vyčkejte 30 minut před dalším použitím. Lampa, když ji používáte, nemá žádný jasný plamen nebo kouř, proto se může snadno stát, že ji zapomenete vypnout. Pokud začínáte s 2/3 nádržky a zapomenete ji uhasit, bude fungovat až do té doby, než jí dojde palivo, což může být drahé. Proto doporučujeme nenaplňovat lampu do více než 1/3 jejího objemu, takže pokud byste ji zapomněli vypnout, nevyplýtvá příliš velké množství paliva.

Mohu nechat katalytickou lampu v chodu neustále?

Můžete, ale je to velice nehospodárné. Testovali jsme, zda jsou naše lampy bezpečné i po delší časové období (do 10 hodin). Ideální doba pro hoření těchto lamp tak, aby pročistily a navoněly vzduch v místnosti, je jedna minuta na metr krychlový - jinými slovy přibližně 20 minut na místnost o 20 m2 (51 x 602 stop).

Proč mi v lampě ubývá paliva, i když ji nepoužívám?

Nejspíš proto, že souprava knotu a kamene není pořádně upevněna. Pokud objímka není k soupravě správně připevněna, palivo se bude pomalu vypařovat. Také se tak může dít, protože čepička není nasazena zcela na kámen. Vyndejte soupravu knotu a kamene a zkontrolujte, zda je v lampě ještě nějaké palivo - můžete ho dolít, pokud je potřeba. Připevněte znovu soupravu a ujistěte se, že je správně nasazená na krk lampy. Nasaďte zhášecí čepičku a pokud chcete lampu použít, vyčkejte 30 minut.

Mohu svoji lampu nechat naplněnou, když ji delší dobu nebudu používat?

Pokud víte, že nebudete lampu používat po delší dobu, nechte ji prázdnou. Pomocí přibaleného trychtýře přelijte přebytečné palivo zpět do originální lahve. Potom použijte lampu, dokud nebude všechno zbývající palivo vypotřebováno. Pokud necháte lampu po delší dobu naplněnou, může se vonná esence hromadit v kameni, který se pak dá jen těžko zapálit. Pokud máte problém se zapalováním kamene po delší době, kdy jste lampu nepoužívali, postupujte podle instrukcí níže (Jak vyčistit kámen?).

Jak vyměním vůně?

Ideální je samozřejmě mít lamp několik a v každé používat jinou vůni. Pokud však máte jen jednu, použijte veškeré zbývající palivo jedné vůně, dokud lampa nepřestane fungovat. Poté ji naplňte palivem bez vůně a nechte ji v chodu tak dlouho, dokud se všechno palivo nevyužije. Tím lampu vyčistíte od předchozí vonné esence a lampa tedy může být naplněna Vaší novou vonnou esencí.

Jak vyčistit katalytickou lampu?

Jednoduše ji otřete vlhkým kusem látky a nechte ji uschnout.

Jak vyčistit kámen?

Uvedený postup by se měl provádět z dosahu otevřeného ohně a ne v prostoru, kde je průvan.

Abyste vyčistili soupravu knotu a kamene:

 1. Opatrně vyjměte celou soupravu knotu a kamene z lampy. Zvedejte ji za objímku.
 2. Celou soupravu položte do malé keramické mističky nebo hrnečku.
 3. Nalijte do misky (hrnku) dost vonného NEBO čistého lampového paliva, aby jím byl kámen zakryt.
 4. Pro větší bezpečnost přikryjte vršek misky fólií.
 5. Zanechte misku přes noc na chladném místě.
 6. Vyndejte soupravu z misky a vylijte zbývající kapalinu (nikdy byste tuto „čistící" kapalinu neměli používat v samotné lampě - můžete si ji však do budoucna nechat v uzavřené nádobě pro další čištění).
 7. Nasaďte soupravu knotu a kamene na lampu, která neobsahuje žádné palivo.
 8. Ihned ji zapalte.
 9. Nechte plamen hořet, dokud nevyhasne.
 10. Nechte lampu a soupravu vychladnout.
 11. Kámen by nyní měl být vyčištěný a připravený na další použití.

Pozn.: pokud je Váš kámen stále ucpaný, opakujte kroky 1 - 10