Vážení zákazníci, z důvodu dovolené budeme všechny příchozí objednávky expedovat v termínu od 17.6.2024. Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

Záruční podmínky

Firma M-life s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
·  neodborným použitím
·  mechanickým poškozením nebo opotřebením
·  živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
·  jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Místo uplatnění reklamace 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo firmy M-life s.r.o., Terezínská 474/19, 36007 Karlovy Vary. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Balíček jasně označte slovem Reklamace.

Způsob uplatnění reklamace 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
·  doklad o nákup zboží (faktura)
·  popis závady nebo důvod zaslání zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.

Neoprávněná reklamace 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.